Idż do treści

Kościół św. Walentego i Rocha w Klewkach

Change contrast Change contrast Add to favourites
Add to favourites
Change contrast Change contrast Add to favourites

Object's description

Klewki 20

Murowany kościół w podolsztyńskich Klewkach stanął w miejscu pierwotnego drewnianego w XVI w. Zniszczony przez pożar pod koniec XVII w. i odbudowany, ponownie spłonął w 1718 r. Dwa lata później został zrekonstruowany w oparciu o ocalałe mury. Kolejna przebudowa kościoła miała miejsca w 1829 r., wtedy też dostawiono do niego drewnianą wieżę.

Wewnątrz świątyni można podziwiać barokowy ołtarz główny z końca XVIII w., autorstwa Chrystiana Bernarda Schmidta z Reszla, utrzymane w tym samym stylu ołtarze boczne oraz ambonę z wykonaną techniką intarsji sceną nauczania w świątyni. Strop nawy ozdabia barokowa, ludowa polichromia z XVIII w. (przemalowana w XX w.) ukazująca Matkę Bożą oraz św. Walentego i Rocha. Uwagę zwraca krucyfiks z pierwszej połowy XVI w. oraz ludowa pieta z tego samego stulecia. Rozmieszczone na ścianach świątyni medaliony obrazują 15 tajemnic różańca.
Przed kościołem znajduje się pomnik ku czci ofiar I wojny światowej. Na przykościelnym cmentarzu zachowały się dwie kapliczki – z 1863 i 1890 r.


Our website uses cookie files

visit.olsztyn.eu makes every effort to treat its users fairly and directly, while employing the best practices. When using our website, you are agreeing to allow us use cookie files in order to provide you with convenience during browsing our service. In order to read more about cookies and the way they work, please click